piątek , 21 czerwiec 2024
Polecamy
Strona główna » Kariera zawodowa » Obowiązki maklera giełdowego
Obowiązki maklera giełdowego

Obowiązki maklera giełdowego

Pomnażanie pieniędzy przez inwestorów na giełdzie papierów wartościowych wymaga nawiązania współpracy z domem maklerskim i otwarcie rachunku inwestycyjnego.

Gracze mają dowolność w wyborze domu maklerskiego, z jakim podpiszą umowę na prowadzenie rachunku maklerskiego. Tam też są obsługiwani przez maklerów giełdowych. Jakie mają oni obowiązki?

Kim jest makler giełdowy?

Makler giełdowy, nazywany maklerem papierów wartościowych lub brokerem, jest to podmiot pośredniczący pomiędzy inwestorem a rynkiem giełdowym, który dokonuje na zlecenie graczy odpowiednich, zleconym mu transakcji (https://www.xtb.com/pl/inwestowanie-w-akcje-kb). Może obsługiwać zarówno inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Jego głównym zadaniem jest przygotowywanie i przekazywanie na rynek giełdowy zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych.

Zawód maklera giełdowego może wiązać się z wykonywaniem inwestycji i usług finansowych na własny rachunek i na własne ryzyko. Makler może więc być jednocześnie inwestorem. Jeśli ma odpowiednie kompetencje, może też doradzać klientom w kwestii wyboru odpowiednich papierów wartościowych do podjęcia inwestycji.

Do głównych zadań, jakich na co dzień podejmuje się makler giełdowy, zalicza się przekazywanie na giełdę zleceń domów maklerskich oraz wszystkich klientów. Makler może być zatrudniony na giełdzie lub w biurze instytucji, która jest członkiem giełdy, tj. jest bankiem inwestycyjnym, biurem czy domem maklerskim. Praca maklerów pracujących na giełdzie wyraźnie różni się od pracy maklerów zatrudnionych w innych instytucjach. Ci pierwsi zajmują się kontrolowaniem pracy maklerów działających w biurach inwestycyjnych, którzy przekazują do nich zlecenia.

Jakie zadania na co dzień wykonują maklerzy giełdowi i maklerzy zatrudnieni w biurze członka giełdy? Sprawdź to!

Kompetencje i obowiązki maklerów giełdowych

Jeśli makler zatrudniony jest na giełdzie, to określa się go mianem maklera back office i na co dzień nie ma on do czynienia z inwestorami giełdowymi. Nie obsługuje więc klientów, a zajmuje się analitycznymi zadaniami i kontrolą pracy maklerów typu front office, czyli tych, którzy zatrudnieni są przez członków giełdy, jak banki inwestycyjne, biura i domy maklerskie.

Makler typu front office zajmuje się sprawowaniem opieki nad rachunkami inwestycyjnymi swoich klientów. Otwiera je dla nich, prowadzi, zamyka, przyjmuje dyspozycje i zlecenia kupna i sprzedaży wybranych walorów giełdowy. Przy okazji kontroluje, czy owe zlecenia są odpowiednie pod względem merytorycznym, formalnym i ilościowym. Rozlicza zrealizowane transakcje po przekazaniu zleceń do maklerów pracujących na giełdzie i zrealizowaniu ich. Informuje klientów o tym, jakie ceny mają wybrane przez nich walory, a jeśli ma określone uprawnienia taki makler front office podczas obsługi klientów indywidualnych i instytucjonalnych może również wykonywać czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego. Obsługuje też oferty publiczne na giełdzie.

Czym zatem zajmują się maklerzy zatrudnieni na giełdzie, znani jako maklerzy back office? Nie mają oni do czynienia z klientami, ale za to przekazują ich zlecenia nadchodzące z biur maklerskich i realizują na giełdzie, czyli wprowadzają je do systemu giełdowego. Weryfikują, czy stworzone przez maklerów front office zlecenia są poprawne. Kontrolują prace maklerów zatrudnionych w biurach członków giełdy, przygotowują analizy giełdowe oraz rekomendacje.

Jak zostać maklerem giełdowym?

Nie każda osoba zaznajomiona z funkcjonowaniem giełdy i mająca analityczne zdolności, może wykonywać zawód maklera. Zanim zacznie szukać zatrudnienia na giełdzie czy w biurze członka giełdy, musi zdać egzamin państwowy dla przyszłych maklerów, który organizowany jest najczęściej raz do roku przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jeśli zda go poprawnie, to zostanie wpisana na listę maklerów. Osoba pretendująca do zawodu maklera nie może być skazana za przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Oznaczone pola są wymagane. *

*

Scroll To Top